Иновативна гимназия с много възможности

АКТУАЛНО

Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“

Единствената училищна институция в България, в която са осигурени условия за:

Завършване на клас и етапи и/или за придобиване на степен на образование – средно

Придобиване степен на професионална квалификация

Валидиране на компетентности по професии, насочени към услуги за личността

Специалности в гимназията

Декор и осветление за театър, кино и телевизия

Промишлен дизайн

Икономическо информационно осигуряване

Индустриални отношения

Съдебна администрация

Фотография

Термални и СПА процедури

Фризьорство и козметика

Моменти от училищния живот