СПГ „Княгиня Евдокия“ в изследователски проект на ЕК Академия за учители „School Education Gateway“ и инициативата на ЕК eTwinning, за 50 училища в ЕС.

СПГ „Княгиня Евдокия“ в изследователски проект на ЕК Академия за учители „School Education Gateway“ и инициативата на ЕК eTwinning, за 50 училища в ЕС. Изследователският проект има за цел да насърчи интегрирането на метода Action research в професионалната практика на учителите. Поздравления за прекраснато и вдъхновяващо участие на учениците от VIII-Г клас, специалност „Промишлен дизайн“, …

СПГ „Княгиня Евдокия“ в изследователски проект на ЕК Академия за учители „School Education Gateway“ и инициативата на ЕК eTwinning, за 50 училища в ЕС. Read More »