Клубове

КАКВИ клубове ИМАМЕ?

Групи/отбори за реализиране на занимания в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство и в сферата на колективните спортове по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, 2023 г. в следните категории:

11

танцово изкуство

12

театрално изкуство

13

изобразително изкуство

14

волейбол - юноши

15

волейбол - девойки

16

футбол - юноши