STE(A)M IT Интегриран план на урок ‘’Coding is the new literacy’’

Изпълнението от група учители на LS, представен от един от учители от СПГ „Княгиня Евдокия“ по време на курс в MOODLE, Scientix, има за цел да повиши осведомеността на учениците за това къде в реалния живот използват предметите, които са изучавали с помощта на кодиране в обучението по физическо възпитание и спорт, както и да даде възможност на учениците да открият науката зад спорта чрез обучението по физическо възпитание и спорт.

Интегриран урок: Кодиране, физическо възпитание и спорт, математика и английски език, 9 – Г клас, Google classroom.

Цели: да се повиши осведомеността на учениците за това как да използват наученото в областта на математиката, програмирането, биологията и здравното образование, физиката и астрономията, английския език, физическото възпитание и спорта в реалния живот, за да се даде възможност на учениците да открият науката зад спорта.

Технология на процеса: по време на този урок учениците подготвят доклад, като използват своите умения за Unplugged Coding. Например, ученик, който анализира техниката на свободното хвърляне в баскетбола, докато изследва позицията на тялото, необходима за правилната техника на стрелба се придържа към темата за двигателната система от урока по биология и здравно образование. Ученикът изследва темите за движението при скачане, подскок и т. н. Задачите се изпълняват в онлайн среда (Google Classroom) чрез осъществяване на практически групови задачи в клас за развиване на дигиталните умения, креативността, и дава възможност за учене отвсякъде посредством инструменти: гугъл формуля.

Вижте още проекти