Ден на ученическото самоуправление

Днес, 14.06.2023 г. по инициатива на Ученическия съвет в СПГ „Княгиня Евдокия се проведе „Ден на отворените врати“ и „Ден на ученическото самоуправление“.

След проведено събеседване бяха определени кандидати за следните длъжности: директор; заместник – директор по учебно-производствената дейност; заместник – директор по административно-стопанската дейност; учители по общообразователни и професионални предмети; екип за подкрепа на личностното развитие; административни и помощни дейности.

През целия учебен ден учениците изпълняваха отговорната роля на учител, като целта им беше да представят по интересен начин учебното съдържание по съответния предмет.

В деня имаше посещение на родители, ученици, които проявяваха интерес към специалностите в училището и материалната база, представени им от учениците.

Директорът връчи сертификати на участващите в мобилност по проект на Еразъм +, 2022 г.

Ученическото самоуправление стимулира самоинициативността на младите хора, прави ги гъвкави и готови за живота след завършване на училището.

Вижте още