Доброволчество

„Искам да бъда добър, искам да бъда полезен, искам да бъда личност!“

Кой кандидатства: Ученическият съвет при Професионална гимназия по фризьорство и козметика (ПГФК) “ Княгиня Евдокия“ – гр. София.

Кой кандидатства: Ученическият съвет при Професионална гимназия по фризьорство и козметика (ПГФК) “ Княгиня Евдокия“ – гр. София.

Възраст на учениците – от 14 до 18 години.