Подкрепа за дуалната система за обучение

Пробно стажуване по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ в Специализирана болница за рехабилитация - Павел баня (СБР-НК ЕАД, филиал Павел баня).

На 18 май 2022 г. ученици от VIIIВ, ІХВ, ХБ класове, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ участваха в пробно стажуване по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“ в Специализирана болница за рехабилитация – Павел баня (СБР-НК ЕАД, филиал Павел баня).
Изказваме благодарност на д-р Йордан Гечев – директор на СБР-НК ЕАД, филиал Павел баня и на целия екип на болницата за вниманието и подкрепата, която оказаха на нашите ученици.
Младежите имаха възможност да се запознаят с различни видове терапии извършвани в лечебното заведение (водолечение, кинезитерапия, светлолечение, електротерапия, термотерапия, калолечение, аромотерапия и др.) и дори взеха активно участие в извършването на някои процедури.
В периода 07.12.2020 г. – 11.12.2020 г. учениците от 8 в и 9 б клас на Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“, които участват по проект „Подкрепа за дуалната система за обучение“ по ОП НОИР, ще извършат пробно стажуване по специалността  „Изпълнител на термални процедури“ в един от партньорите по проекта СПА „Деметра“ ООД.