НП „Иновативни заедно“​

Технологиите са пътя към бъдещето

Иновативни заедно

На 02.12.2019 г. от 10,55 ч. в продължение на два учебни часа професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ се проведе споделен интердисциплинарен урок,  който беше представен по интерактивен и методически иновативен начин. Урокът се реализира чрез прилагане на дигитални партньорството с Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златоров“.