С Решение № 479 от 05.08.2019 г. на Министерския съвет на Република България училището е вписано в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година.

Разгледайте иновативните учебните планове за 2020-2024 като част от проекта ни за разширение на иновацията.

За учителите, които вдъхновяват: