История и мисия

Мисия

Превръщането на Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия” в модел на съвременно училище за всеки, с високо качество на образованието. Формиране на личности, притежаващи компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности, разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

ВИЗИЯ

Създаване на софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ – гр. София

Според исторически справки от Националния музей на образованието в гр. Габрово, Софийската професионална гимназия (СПГ) „Княгиня Евдокия“ – гр. София, съществува в българската образователна система като самостоятелно училище от 1967 година.

1967

училището е трансформирано в Средно професионално-техническо училище по бръснаро-фризьорство

През същата учебна година с Указ на Президиума на Народното събрание за патрон е определен Петър Топалов-Шмидт.

01.09.1970

училището се преобразува в СПТУ по комунално-битови услуги

Със Заповед № Д-3-620/08.05.1974 г. на министъра на народната просвета и министъра на труда и социалните грижи от 01.09.1974 г. училището се преобразува в СПТУ по комунално-битови услуги и вече е в системата на Министерството на вътрешната търговия и услугите.

01.09.1974

директор на училището е г-жа Победа Стойчева

През учебната 1991/1992 година директор на училището е г-жа Победа Стойчева – инженер-технолог. През тази учебна година паралелките са 16, с около 400 ученика.

Учебната 1991/1992

училището се преобразува в СПТУ по фризьорство и козметика

Със Заповед № РД 14-04/04.04.1995 г. на министъра на образованието, науката и технологиите училището се преобразува в СПТУ по фризьорство и козметика, считано от 1995/1996 учебна година.

04.04.1995

училището се определя като Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Видал Сасуун”

 Със Заповед № РД 09-332/07.04.2003 г. на министъра на образованието и науката, в съответствие с чл. 18 на Закона за професионално образование и обучение училището се определя като Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Видал Сасуун”.

07.04.2003

Гимназията участва в първия междуучилищен национален конкурс по фризьорство в гр. Пловдив

Под егидата на „Шварцкопф”. Антония Шопова от 11-г клас печели І място за цветова гама, Ангелина Георгиева от 11-в клас – ІІІ място за салонно подстригване, Антония Шопова – ІІ място за салонно подстригване, отборно училището печели ІІ място.

Април 2004

изменя се патрона на гимназията – Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия”

Със Заповед № РД-14-36/22.04.2005 г. на министъра на образованието и науката се изменя патрона на гимназиятапечели ІІ място.

22.04.2005

Третия национален междуучилищен конкурс по фризьорство

Илияна Кирилова – ХІ в клас печели две ІІ награди: за дамска прическа и оцветяване; ХІ клас отборно е втори, „модно подстригване”, а Х клас отборно е трети в „артистично шоу”. Държавният изпит по практика на професията се провежда с участието на утвърдени специалисти в професията – г-н Тошо Тошев и г-жа Даниела Спасова.

10.06.2006

Втория национален конкурс за прическа

Илияна Кирилова – ХІІ в клас печели трето място за изработка на кок, в състезание с професионалистите.

Ноември 2006

променя се наименованието на училището – Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия”

Със Заповед № РД 14-62/01.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.

01.10.2019

в Списъка на иновативните училища

Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия” е вписана в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година, приет с Решение № 479/05.08.2019 г. на Министерския съвет на Република България.

05.08.2019