Предпазвайте себе си и околните от заболяване!

  • Миите ръцете си!
  • Почиствайте редовно ръцете си с дезинфектант на алкохолна основа, когато сте навън!
  • При кихане или кашляне покривайте устата и носа със сгъвката на ръката или със салфетка, която изхвърляте веднага!
  • Избягвайте контакт с хора, които имат температура и кашлица!
  • Ако проявявате симптоми като температура, кашлица или затруднено дишане, своевременно потърсете лекар!