В изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020), както и по повод организираната Национална седмица на четенето, на 12.12.2019 г. в Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ бяха проведени две събития под наслов:

  • „Да прочетем приказка за живота“, в което ученици от ХІІ А клас и учители прочетоха една от най-великолепните приказки на Х. К. Андерсен – „Малката кибритопродавачка“ и се запознаха с визуализирана версия на живота и творчеството на писателя;
  • „Думи, образи и места“ или „Да разкажем историята на нашата столица през годините“, на което учениците от VІІІ А и VІІІ Г клас съпреживяваха историята на София, пресъздадена от пътешественици, художници и журналисти – чужденци чрез живопис, видеа и текстове.