ДРУГИ ПРОЕКТИ

   STE(A)M IT Интегриран план на урок ‘’Coding is the new literacy’’

   Изпълнението от група учители на LS, представен от един от учители от СПГ „Княгиня Евдокия“ по време на курс в MOODLE, Scientix, има за цел да повиши осведомеността на учениците за това къде в реалния живот използват предметите, които са изучавали с помощта на кодиране в обучението по физическо възпитание и спорт, както и да даде възможност на учениците да открият науката зад спорта чрез обучението по физическо възпитание и спорт.

Интегриран урок: Кодиране, физическо възпитание и спорт, математика и английски език, 9 – Г клас, Google classroom.

Цели: да се повиши осведомеността на учениците за това как да използват наученото в областта на математиката, програмирането, биологията и здравното образование, физиката и астрономията, английския език, физическото възпитание и спорта в реалния живот, за да се даде възможност на учениците да открият науката зад спорта.

Технология на процеса: по време на този урок учениците подготвят доклад, като използват своите умения за Unplugged Coding. Например, ученик, който анализира техниката на свободното хвърляне в баскетбола, докато изследва позицията на тялото, необходима за правилната техника на стрелба се придържа към темата за двигателната система от урока по биология и здравно образование. Ученикът изследва темите за движението при скачане, подскок и т. н. Задачите се изпълняват в онлайн среда (Google Classroom) чрез осъществяване на практически групови задачи в клас за развиване на дигиталните умения, креативността, и дава възможност за учене отвсякъде посредством инструменти: гугъл формуля.

Националната програма
„ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ 2021 – „ЗА ЧЕСТТА И СЛАВАТА НА БЪЛГАРИЯ“

Във връзка с изпълнение проект от Националната програма „ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ 2021 – „ЗА ЧЕСТТА И СЛАВАТА НА БЪЛГАРИЯСофийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ подготви кът на Българската армия с книги посветени на историята и традициите на армията ни и копия на бойни знамена.

Учениците от гимназията заснеха военни паметници и заедно с преподавателите по История и цивилизации изготвиха „Електронен каталог на военните паметници в София и околните села“.

Учениците  подготвиха презентации посветени на Деня на българската армия- 6 май , 3 март, Балканските войни.   

СПГ „Княгиня Евдокия“ в изследователски проект на ЕК Академия за учители „School Education Gateway“ и инициативата на ЕК eTwinning, за 50 училища в ЕС.

СПГ „Княгиня Евдокия“ в изследователски проект на ЕК Академия за учители „School Education Gateway и инициативата на ЕК eTwinning, за 50 училища в ЕС.

Изследователският проект има за цел да насърчи интегрирането на метода Action research в професионалната практика на учителите.

Поздравления за прекраснато и вдъхновяващо участие на учениците от VIII клас, специалност „Промишлен дизайн“, с разширено изучаване на английски език. Научен ръководител е Светла Мавродиева, учител по английски език.

Представяне на участието на СПГ „Княгиня Евдокия“ в проекта на Европейската Комисия, 12 май, 2022 г. https://www.youtube.com/watch?v=vzLSOCNxI7k&t=387s

SUSTAINABLE SCIENCE: THE THREE Rs

Учениците от VIII г клас, специалност „Промишлен дизайн“  защитиха достойно името на училището ни по време на провелата се на 17 март  2022 г. онлайн сесия по проекта на Европейската комисия „SUSTAINABLE SCIENCE: THE THREE Rs. Сесията се осъществи с участието на  Monica Piergiovanni от Изследователския научен център към ЕК  (EC JRC).

Като членове на English Club в нашето училище учениците участват в допълнителни   проекти към учебната програма за разширено изучаване на английски език. 

Успех, деца!

Juvenes Translatores Европейска комисия

През месец февруари 2022 г. пет ученици от Х клас участваха в конкурса сянка Juvenes Translatores | Европейска комисия (europa.eu) организиран от Европейската комисия.

Състезанието участваха още 12 училища от цяла България. Нашите ученици се представиха отлично и получиха грамоти и награди.

След успешното участие на учениците от Х клас нашите млади преводачи, ученици от 8 г клас /нашите още по млади преводачи/ взеха участие в онлайн ссесия

„Открит урок по превод. Въпроси и отговори за преводаческата професия в Европейските институции и извън тях“,  организиран и осъществен от Представителството на ЕК в България и ГД „Писмени преводи“ на  ЕК – Люксембург.

Светът е ваш, деца! Пресътворете го!

Polar Star

Проектът Polar Star (http://polar-star.ea.gr/) е финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС и има за цел да обедини най-съвременните учебни педагогики и да ги комбинира с вълнуващи дейности, фокусирани върху съвременната наука, като по този начин помага на учителите да въведат STEAM успешно в своя клас.

Проектът се фокусира върху развитието на ключови умения и компетенции на учениците, както и задълбочаване на знанията им за фундаменталните научни принципи, повишаване на оценката им за науката и технологиите и ролята им в днешните общества.

За подкрепа на учителите се предлагат се 11 комплекта учебни материали ( учебни планове, наръчник за учителя, работни листи за учениците, работа в електронна среда чрез платформата: GoLab (https://www.golabz.eu/spaces), презентации на урочните единици), които могат да се прилагат по различни учебни предмети: физика, химия, биология, опазване на околната среда, математика, компютърни технологии.

Координатор за България е Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“.

Отбелязахме 22 април – Световен ден на Земята Уъркшоп с учениците от 8г клас и обучение за учители от СПГ "Княгиня Евдокия‘‘ по проект "Консумувай‘‘, предоставени от Фондация "Екоцентрик‘‘