ДРУГИ ПРОЕКТИ

Националната програма
„ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ 2021 – „ЗА ЧЕСТТА И СЛАВАТА НА БЪЛГАРИЯ“

Във връзка с изпълнение проект от Националната програма „ИЗУЧАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ И ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ“ 2021 – „ЗА ЧЕСТТА И СЛАВАТА НА БЪЛГАРИЯСофийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ подготви кът на Българската армия с книги посветени на историята и традициите на армията ни и копия на бойни знамена.

Учениците от гимназията заснеха военни паметници и заедно с преподавателите по История и цивилизации изготвиха „Електронен каталог на военните паметници в София и околните села“.

Учениците  подготвиха презентации посветени на Деня на българската армия- 6 май , 3 март, Балканските войни.   

СПГ „Княгиня Евдокия“ в изследователски проект на ЕК Академия за учители „School Education Gateway“ и инициативата на ЕК eTwinning, за 50 училища в ЕС.

СПГ „Княгиня Евдокия“ в изследователски проект на ЕК Академия за учители „School Education Gateway и инициативата на ЕК eTwinning, за 50 училища в ЕС.

Изследователският проект има за цел да насърчи интегрирането на метода Action research в професионалната практика на учителите.

Поздравления за прекраснато и вдъхновяващо участие на учениците от VIII клас, специалност „Промишлен дизайн“, с разширено изучаване на английски език. Научен ръководител е Светла Мавродиева, учител по английски език.

Представяне на участието на СПГ „Княгиня Евдокия“ в проекта на Европейската Комисия, 12 май, 2022 г. https://www.youtube.com/watch?v=vzLSOCNxI7k&t=387s

SUSTAINABLE SCIENCE: THE THREE Rs

Учениците от VIII г клас, специалност „Промишлен дизайн“  защитиха достойно името на училището ни по време на провелата се на 17 март  2022 г. онлайн сесия по проекта на Европейската комисия „SUSTAINABLE SCIENCE: THE THREE Rs. Сесията се осъществи с участието на  Monica Piergiovanni от Изследователския научен център към ЕК  (EC JRC).

Като членове на English Club в нашето училище учениците участват в допълнителни   проекти към учебната програма за разширено изучаване на английски език. 

Успех, деца!

Juvenes Translatores Европейска комисия

През месец февруари 2022 г. пет ученици от Х клас участваха в конкурса сянка Juvenes Translatores | Европейска комисия (europa.eu) организиран от Европейската комисия.

Състезанието участваха още 12 училища от цяла България. Нашите ученици се представиха отлично и получиха грамоти и награди.

След успешното участие на учениците от Х клас нашите млади преводачи, ученици от 8 г клас /нашите още по млади преводачи/ взеха участие в онлайн ссесия

„Открит урок по превод. Въпроси и отговори за преводаческата професия в Европейските институции и извън тях“,  организиран и осъществен от Представителството на ЕК в България и ГД „Писмени преводи“ на  ЕК – Люксембург.

Светът е ваш, деца! Пресътворете го!

Polar Star

Проектът Polar Star (http://polar-star.ea.gr/) е финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС и има за цел да обедини най-съвременните учебни педагогики и да ги комбинира с вълнуващи дейности, фокусирани върху съвременната наука, като по този начин помага на учителите да въведат STEAM успешно в своя клас.

Проектът се фокусира върху развитието на ключови умения и компетенции на учениците, както и задълбочаване на знанията им за фундаменталните научни принципи, повишаване на оценката им за науката и технологиите и ролята им в днешните общества.

За подкрепа на учителите се предлагат се 11 комплекта учебни материали ( учебни планове, наръчник за учителя, работни листи за учениците, работа в електронна среда чрез платформата: GoLab (https://www.golabz.eu/spaces), презентации на урочните единици), които могат да се прилагат по различни учебни предмети: физика, химия, биология, опазване на околната среда, математика, компютърни технологии.

Координатор за България е Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“.

Отбелязахме 22 април – Световен ден на Земята Уъркшоп с учениците от 8г клас и обучение за учители от СПГ "Княгиня Евдокия‘‘ по проект "Консумувай‘‘, предоставени от Фондация "Екоцентрик‘‘