Младежка кампания „Златно сърце“, финансиран по програма „София – град на младите и активните“ на Столична община

Програма на младежката кампания „Златно сърце“

  • На тържеството по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, обявяване текста на отвореното писмо – Младежка кампания „Златно сърце“ – обществена кампания за споделена отговорност и приканване към присъединяване чрез полагане на подпис – 27.10.2023 г.
  • Тренинг с лидерите в училище – асертивен модел на поведение, работа в екип  – 23.10.2023 г.
  • Лектория за родители – 24.10.2023 г. от 17,30 ч.
  • Арт ателиета – 27.10.2023 г. и 03.11.2023 г.
  • Работилници за срещи за социално и емоционално учене, превенция на тормоза и насилието  – 23.10 – 24.11.2023 г.
  • Демонстрация и обучение за превенция на зависимостите с Държавна агенция „Митници“, с отдел „Разпространение на наркотици“, с отдел „Пътна полиция“ към МВР; с известни психолози и сексолози; с БЧК – Столична организация.
  • Обявяваме седмицата от 20.11.2023 г. до 24.11.2023 г. за Седмица на ценностите и добруването. През тази седмица ще бъдат наградени най-активните участници в нашите инициативи.