Обществен съвет

Председател

Надежда Томова

Родител на ученик

Членове

Росица Петрова

Национално сдружение на фризьорите

Петя Иванова

Старши експерт в Регионалното управление на образованието – София-град

Никола Кулев

Родител на ученик

Ваня Германова

Родител на ученик