Обществен съвет

Председател

Димитрина Помакова

Членове

Димитринка Георгиева

Петя Иванова

Елена Борисова

Нели Петрова