От 12.03.2021 г. отново започваме да учим под формата на онлайн обучение. Прочетете тук заповедта на министъра на образованието и науката:

 Заповед № РД09 – 604 от 11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката.pdf