POLAR STAR –  обединяване на най-съвременните учебни педагогики

Проектът Polar Star (http://polar-star.ea.gr/) е финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС и има за цел да обедини най-съвременните учебни педагогики и да ги комбинира с вълнуващи дейности, фокусирани върху съвременната наука, като по този начин помага на учителите да въведат STEAM успешно в своя клас.

Проектът се фокусира върху развитието на ключови умения и компетенции на учениците, както и задълбочаване на знанията им за фундаменталните научни принципи, повишаване на оценката им за науката и технологиите и ролята им в днешните общества.

За подкрепа на учителите се предлагат се 11 комплекта учебни материали ( учебни планове, наръчник за учителя, работни листи за учениците, работа в електронна среда чрез платформата: GoLab (https://www.golabz.eu/spaces), презентации на урочните единици), които могат да се прилагат по различни учебни предмети: физика, химия, биология, опазване на околната среда, математика, компютърни технологии.

Координатор за България е Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“.

Вижте още проекти