СПГ „Княгиня Евдокия“ стана координатор за България от проекта Polar Star

Семинар GIFT 2023 във Виена на тема „Ключовата роля на геонауките за глобалното предизвикателство на устойчивото развитие: Програма 2030“.

Съвместно прилагане на комплектите с инструменти по проекта „Полярна звезда“, като се използва науката, за да се вдъхнови интересът на учениците към това как функционира светът.

Мариета Гигова( директор) и екип от учители: Евдокия Чолакова, Нина Крумова, Тодор Григоров, Камелия Андронова, Юлия Николова, Светла Мавродиева, Радостина Георгиева и Мирослава Милушева.

СПГ „Княгиня Евдокия“ стана координатор за България от проекта Polar Star (https://polar-star.ea.gr/), а екип от учители стана част от екипа от съветници на Polar Star. Макар че в моята страна в официалната учебна програма не е включен конкретен предмет “Геонауки“ съвместно бяха приложени някои инструментариуми (разработени по този проект), които използват науката, за да вдъхнат интерес на учениците към това как функционира светът.

В тази лекция представяме и описваме пример от практическото прилагане на комплекта инструменти за STEAM дейност „Вечна замръзналост“ или „Защо размразяването на вечната замръзналост ускорява изменението на климата и става опасно за планетата?“.

Доброто разбиране на екосистемите на Земята (циклите на пренос на вещества и енергия в екосистемите/материалите и структурата/атмосферата/повърхността (океан и континенти) при 14-17-годишните ученици е важно за по-нататъшното разбиране на динамиката на Земята. Учениците също така експериментираха с инструментариума „Да оцелееш в Арктика“, за да наблюдават как вечната замръзналост влияе на активния слой. Съвсем наскоро получихме дейностите и комплектите „Полярна звезда“ на български език, за да бъдат полезни на българските учители.

Тази дейност използва науката, за да вдъхнови интереса на учениците към това как функционира светът. Тя съдържа мултидисциплинарни понятия като изменение на климата, обратна връзка, съчетава физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика. Съчетава и математика, тъй като основната задача е да се направят изчисления за сравняването на потенциалното освобождаване на въглерод от вечната замръзналост с антропогенното производство на въглероден диоксид. Последната част на дейността предоставя добра възможност за добавяне на изкуствата към микса.

Ученикът ще:

– ще разбере какво е вечна замръзналост, къде се среща и какво съдържа;

– си припомни информация за състоянията на веществото;

– разбере разликата между топене и размразяване;

– разбере защо размразяването на вечната замръзналост води до отделяне на парникови газове в атмосферата;

– формулира хипотеза за ускоряване на глобалното затопляне въз основа на положителната обратна връзка при размразяването на вечната замръзналост;

– разбере как са свързани вечната замръзналост и климатът;

– сравни потенциалното освобождаване на въглерод от вечната замръзналост с антропогенното производство на въглероден диоксид.

Вижте още