Паралелки 2020-2021

Често задавани въпроси

  • Как се придобива практически опит по време на обучението?

По време на специални практически часове, заложени в програмата и чрез различни проекти, стажове и извънкласни дейности, в които участват учениците.

  • Реализират ли се по специалността си хората, завършващи училището?

Да, проучванията и контактите, които се поддържат със завършилите ученици ни показват, че близо 70% от завършилите се реализират в професионалната сфера, в която са се обучавали.

  • Има ли хора от практиката, които водят занятия?

Да, стремим се максимално много от часовете и особено от практическите занятия да се провеждат от специалисти практици.

  • Какви извънкласни дейности има в училището?

Възможностите за извънкласни дейности в училището са изключително много. Участия в различни европейски проекти, по които може да се пътува извън страната. Провеждане на интердисциплинарни уроци, в които се комбинират няколко предмета. Спортни отбори и състезания както и нашата инициатива „Работилница за успех“, в която активно се ангажират не само учениците и преподавателите, но и родителите на децата.