Гимназия с уникални специалности

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ БИЗНЕСА

Няма по-добър учител от този, който ежедневно се сблъсква с нови предизвикателства от практиката!

УЧИЛИЩЕ В ХУБАВ КВАРТАЛ

Училището се намира в квартал „Изток“, който е един от най-елитните и приятни квартали в София.

ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ

Големият плюс на професионалното образование е, че дава възможност за развитие на практически умения, а не само изучаване на „суха теория“.

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

Еразъм +, проект „Добротворчество“, множество състезания и други социални проекти, които помагат за всестранното развитие на учениците!

КАКВИ ПАРАЛЕЛКИ ИМАМЕ?

Прием 2022/2023

ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ

* Код идентификатор на паралелката – 3382

Икономическо информаЦИОНно осигуряване

* Код идентификатор на паралелката – 2840

фотография

* Код идентификатор на паралелката – 4009

Термални и СПА процедури

* Код идентификатор на паралелката – 2842

Съдебна администрация*

* Приемът за тази паралелка ще бъде с 24 места вместо с 26, защото са разпределени 2 деца с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности. Затова съветваме освен тази паралелка, да запишете и желание със специалност „Индустриални отношения“. Двете специалности съдържат много идентични учебни предмети като: Обща икономическа теория; Счетоводство; Професионална етика и комуникация; Компютърен машинопис и текстообработка; Делова и бизнес комуникация; Трудово право и др. След завършването на образованието учениците могат да се реализират в сходни обществено-икономически сфери като: администрация и предприятия или да развият собствен бизнес в областта на човешките ресурси, икономиката, индустрията. Код идентификатор на паралелката – 2837

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

* Код идентификатор на паралелката – 3381

козметика

* Код идентификатор на паралелката – 2845

Фризьорство

* Код идентификатор на паралелката – 2843

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

По време на специални практически часове, заложени в програмата и чрез различни проекти, стажове и извънкласни дейности, в които участват учениците.

Да, проучванията и контактите, които се поддържат със завършилите ученици ни показват, че близо 70% от завършилите се реализират в професионалната сфера, в която са се обучавали.

Да, стремим се максимално много от часовете и особено от практическите занятия да се провеждат от специалисти практици.

Възможностите за извънкласни дейности в училището са изключително много. Участия в различни европейски проекти, по които може да се пътува извън страната. Провеждане на интердисциплинарни уроци, в които се комбинират няколко предмета. Спортни отбори и състезания както и нашата инициатива „Работилница за успех“, в която активно се ангажират не само учениците и преподавателите, но и родителите на децата.

„В името на детето и за детето!“. Това е мотото на учителите и непедагогическия персонал в училището за създаване на сигурна и подкрепяща образователна среда. Среда, в която всеки ученик учи, овладява, споделя и надгражда компетентности и ценности за лична удовлетвореност от собствения си напредък и от този на училищната общност. За мен като директор на това уникално по своя характер училище е важна взаимната подкрепа и споделянето на идеи, проекти и активности между всички участници в образователния процес – ученици, учители, родители, социални и бизнес партньори.

Мариета Гигова ДИРЕКТОР

Имате интерес?

Оставете имейл или телефон, за да се свържем с вас при събития или ден на отворените врати!