Проект за нова сграда на училището

Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ винаги се стреми да предлага най-доброто на учениците си и да им предостави среда, в която да могат да практикуват специалностите си. Затова вече от много време работим по проект за нова сграда, в която да има ателиета за специалностите Фотография и Промишлен дизайн, но не само. Вече виждаме, че сме на финалната права на приготовленията, затова и решихме да споделим с вас този вълнуващ проект.

Идеята на новото пространство е да бъдат оформени две ателиета по специалностите Фотография и Промишлен дизайн. Те ще бъдат обзаведени и оборудвани с необходимото технологично оборудване за провеждане на занятията на паралелките Фотография и Промишлен дизайн.

Тези ателиета могат да бъдат използвани и от другите специалности в училището, в кoито се изучават креативни технологии, изибразително изкуство, 3D моделиране и принтиране и др. В тази връзка споменаваме, че училището е спечелило проект по НП „Обучения за ИТ кариера“, 2022 г., за създаване и апробиране на учебна програма по 3D моделиране и принтиране, която ще се прилага в обучението по цитираните по-горе специалности, както и в Икономическо и информационно осигуряване.

Ателиетата ще бъдат преградени с мобилна стена, която ще се отваря при провеждане на различни мероприятия в училището. Таза зала, наречена Актова, е изключително ценна за нас, защото до този момент училището не разполага с пространство, което да даде възможност за събиране на повече ученици, при провеждане на различни училищни мероприятия. В разгърнат вид залата разполага с около 150 седящи места.

Автор: Габриела Стефанова 12А

Вижте още