СПГ „Княгиня Евдокия“ с проект за зелени класни стаи в двора на училището

Във време, в което връзката с природата и възможностите за обучение на открито заемат все по-важно място в образователната система, СПГ „Княгиня Евдокия“ с радост обявява своя нов проект – създаване на 10 нови открити зелени класни стаи в училищния двор.

Проектът включва седем открити беседки и три амфитеатрални площадки, които ще предоставят учебна среда под открито небе, където учениците ще могат да се наслаждават на природата и свежия въздух по време на учебните си занимания.

Изследванията показват, че ученето на открито има множество положителни въздействия върху обучението и благосъстоянието на учениците. Според проучване, публикувано в Journal of Environmental Psychology, времето, прекарано на открито, подобрява концентрацията и паметта, намалява стреса и подобрява настроението. Проучванията показват и че децата, които имат достъп до учебна среда на открито, проявяват по-голям интерес към обучението и развиват по-добри социални връзки със своите съученици.

Тези зелени класни стаи представляват не само място за учене, но и за създаване на специални спомени и връзки между учениците и учителите. Те ще бъдат използвани за различни учебни дейности, срещи, презентации, изследователски проекти и други образователни инициативи.

Създаването на тези зелени класни стаи е част от ангажимента на СПГ Княгиня Евдокия“ да предостави на своите ученици най-добрите възможности за образование и развитие. Вярваме, че това ще се превърне не само в място за учене, но и я в място за вдъхновение и радост за цялото училищно общество.

Вижте още