Работилници за успех

Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“

стартира училищен проект „Работилници за успех“

Проектът цели да обособи училищната среда като място за споделяне на уроци, преживявания и амбиции за професионална реализация. Чрез проекта ще повишим мотивацията за учене и преподаване, както и ще подкрепим творческото и креативно начало у всяко дете и учител.

В проекта участват всички ученици и учители от училището с активното приобщаване на родителската общност. Родителите ще могат да наблюдават учебните часове, за да придобият реална представа за знанията, уменията и компетентностите на децата си.

Интерактивните уроци са подготвени съвместно от учениците и учителите чрез използване на електронни ресурси и други дигитални иновации в професионалното образование.

В тази връзка отправяме покана към всички родители, експерти по образованието, Обществения съвет на училището и други заинтересовани страни да присъстват на „споделените уроци“ съгласно приложения график, утвърден от директора на училището.