Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ на проект по Еразъм в Португалия

„ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ и МОТИВАЦИЯ НА МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПРАКТИКА В ПОРТУГАЛИЯ“ 2022 година

 
Събитието по проект „Eвропейски опит за кариерно развитие на младите фризьори и козметици“ в европейската програма Еразъм+ се проведе в периода 20.10 – 3.11.2022 година. Мястото, на което се проведе, бе в северозападната част на Португалия, а именно – гр.Брага.

По време на събитието, в периода от 14 дни в гр. Брага, Португалия, двадесет ученици и трима учители споделиха знания и опит пред гостите на събитието. Специалностите, участвали в събитието, бяха „Фризьорство“, „Козметика“, „Маникюр“ и „Педикюр“.

Основната цел на проекта бе усвояване на нови знания и умения в сектора на личните услуги в международна европейска среда и да обогатяване на практическия опит на участниците.

Учениците приложиха уменията си и показаха своите заслужили с уважение сертификати. Организацията на участниците в Португалия бе BragaMob – организацията, отговаряща за посещението на забележителностите в Португалия, за транспорта до салоните, условията и подпомагащи участниците да натрупат полезен опит в професионалната си сфера на работа и ползите му в бъдеще.

Една от участничките споделя: „Смятам, че е много полезно и интересно за учениците, защото първо, се откъсваме от всекидневието си като отиваме на напълно непознато място, с напълно непознати хора и второ, ние тестваме нашите знания и умения не само по практика и теория на специалността, а и английския език.“

По време на събитието производствената практическа дейност се осъществи в различни португалски салони и учениците обслужваха техни клиенти за съответната услуга.

Една от участничките споделя: „Ние бяхме в реална работна среда и наблюдавахме техния начин на работа и техниките, които използваха по време на работа. Като техники, всеки фризьор с времето изгражда свой начин на работа, но като цяло, всичко сe базира на основата, поставена ни по време на изучаването на фризьорството в училище. Работят с познати за нас продукти. Общо взето, обменяхме опит и знания както ние с тях, така и те с нас. Вярвам, че всеки е взел по нещо от другия.“

Тази мобилност предостави на участниците развитие на културния обмен, комуникационни умения в работна англоговоряща среда, самотестване на знанията и уменията и социален опит.

Автор: Сезен Ходжаоглу, 9 „г“ клас

Интервюирана участничка от събитието: Габриела Ценова, 12 „б“ клас

Вижте още