СПГ „Княгиня Евдокия“ участва в пилотния проект Teach Europe

Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ участва в пилотния проект Teach Europe, който има за цел да обогати педагогическото съдържание по теми, свързани с европейското гражданство и Европейския съюз. Проектът се реализира в ключов за Европа момент, когато нарастват евроскептицизмът, популизмът, екстремизмът и несигурността по икономическите и здравни въпроси.

Teach Europe се стреми да адресира тези предизвикателства чрез повишаване квалификацията на учителите и предоставяне на иновативни учебни сценарии, които интегрират европейската перспектива в учебната програма. Пилотният проект за валидиране на Teach Europe, който се проведе от март до юни 2024 г., имаше за цел да внедри тези учебни сценарии в различни училища и европейски държави, за да гарантира тяхната валидност и адаптивност към различни учебни условия.

Участието на СПГ „Княгиня Евдокия“ в този проект помогна значително за подготовката на педагогическото предложение на Teach Europe, което ще бъде разпространено сред по-широката образователна общност в Европа. Гимназията допринесе за постигането на основните цели на проекта, като интегрира междупредметна перспектива в обучението за Европейския съюз.

Проектът Teach Europe се координира от Европейската училищна мрежа, която обединява 34 министерства на образованието в Европа. Европейската училищна мрежа признава и изказва благодарност за сътрудничеството на Софийската професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ и специално на г-жа Мавродиева, която играе ключова роля в успешното участие на гимназията в този значим проект.

СПГ „Княгиня Евдокия“ се гордее да бъде част от този иновативен проект, който допринася за по-доброто разбиране и обучение по европейските теми сред младите хора.

Вижте още