Спорт

23
Волейбол

В гимназията са сформирани в отбора по волейбол 

24
Тенис на маса

В ПГФК има сформиран 1 отбор по тенис на маса.

21
Постижения

Нашите ученици постигат добри успехи на състезанията и игрите.