Заедно със STEM Alliance и Lenovo: Превръщаме отпадъците в арт чудеса

СПГ „Княгиня Евдокия“ взе участие в едно изключително състезание, организирано от STEM Alliance и Lenovo, наречено „Превръщане на отпадъците в образователно чудо“. В рамките на кампанията „Отново на училище“ 2023, този конкурс се превърна в идеалната платформа за насърчаване на творческото и иновативното мислене сред учениците,

Целта на конкурса е да вдъхнови преподавателите да проучат книжката с дейности на Lenovo и да разработят нови, креативни проекти, които да стимулират учениците да мислят иновативно. И по-конкретно: учениците трябва да превърнат една опаковка от лаптоп на Lenovo в изкуство. В отговор на това предизвикателство, нашето училище предложи уникален подход, който включва моделирането и изграждането на сценичен декор и реквизит, създаването на 3D модели и проектирането на куклени конструкции, както и художественото осветление и декорация.

Нашето предложение е ориентирано към използването на кутиите от компютри Lenovo в часовете на учениците от специалностите фотография, театрален и кино декор, художествено осветление. То представлява интегриран подход, който позволява на учениците да овладеят етапите на работа за създаване на театрална сцена и декор чрез имитационна техника, изработването на 3D модели и създаването на цялостна композиция на театрален декор.

Тази инициатива е пример за това как можем да използваме рециклираните материали не само за създаването на екологично чисти проекти, но и за развиването на творческите умения на учениците, като ги насърчаваме да мислят извън стандартните рамки. Чрез този проект, СПГ „Княгиня Евдокия“ демонстрира ангажираността си към иновациите в образованието и подкрепата на устойчивото развитие.

Ние сме горди, че можем да бъдем част от тази инициатива и да предложим на нашите ученици платформа за изразяване на техния творчески потенциал, като същевременно ги учим на важността на устойчивостта и рециклирането. Това е само един от многото начини, по които СПГ „Княгиня Евдокия“ се стреми да обогати образователния процес и да подготви учениците си за бъдещи предизвикателства.

Вижте още