СПГ „Княгиня Евдокия“ се включва в националната инициатива за рециклиране на отпадъци, защото участието на всеки един от нас е отговорност за бъдещето и живота ни! Желаем да споделим с всички нашата лична ангажираност към глобалните проблеми на Земята и отношението ни към природата.

Конкретните си идеи ще реализираме в общоучилищни дейности:

  • On line часове на класа и часове по общообразователни предмети, посветени на рециклирането

  • „СПГ – работилница за рециклиране“ – авторски творби от отпадъци; презентации, постери, есета…

  • On line рубрика „Рециклирането – интересни факти в числа“.

Включете се с нас! Нека направим света по-красив и чист заедно!

Нека споделим прекрасните презентации на нашите ученици