Свободни работни места

Обявени свободни места

График за събеседване с кандидатите за обявените свободни работни места

25.08.2020 година

от 9:00 до 12:00

Психолог

 от 12:00 до 14:00

Български език и литература

от 14:00 до 16:00

История и цивилизации

 от 16:00 до 17:00

Английски език

от 17:00 до 18:00

Математика и ИT

26.08.2020 година

от 9:00 до 11:00

Изобразително изкуство

от 11:00 до 12:30

Химия и опазване на околната среда

от 12:30 до 14:00

Руски език

от 14:00 до 14:30

Заместник директор по учебната дейност

от 14:30 до 15:00

Козметик

от 15:30 до 16:00

Музика

от 16:00 до 16:30

Фризьор

от 17:00 до 17:30

Право

от 17:30 до 18:00

Теоретично и практическо обучение в областта на здравеопазването

от 17:30 до 18:00

Маникюрист-педикюрист