Твоят час

Нашите ученици

За нас е важно нашите ученици да се развиват и да следват техните интереси. 

Клубове

Учениците участват в клубове по интереси, които развиват техните качества.

за проекта

Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности