Ученически съвет ​- проекти

Настоящи проекти на ученическия съвет

Ученическият съвет при СПГ „Княгиня Евдокия“ се включи в обявения конкурс от МОН и ДАЗД за най-добра инициатива на ученически съвет и бе номиниран от журито в първия етап на конкурса да реализира своя проект в конкурсната област „Интеркултурно взаимодействие“ на тема: „Балканските страни – обща и специфична история, култура, музика“

Балканските страни – обща и специфична история, култура, музика

Балкански ритми

Гласът на Балканите

Урок - Балканските страни

Изложба