Ученически съвет ​

Учениците имат глас в управлението на училището

Ученически съвет

Нашите ученици са активни членове и учасници в училищното управление. Те участват в проекти и вземат активно участие за подобряването на училището.