Ученически съвет ​

Учениците имат глас в управлението на училището

Ученически съвет

Ние сме група от ангажирани и креативни ученици, които работят усилено за подобряване на училищния живот и създаване на положителна промяна в нашата общност. 

Ученическият съвет е място, където всяко мнение се чува и всяка идея се цени. Ние сме мост между учениците и училищното ръководство, като се стремим да представляваме интересите на всички ученици. Нашата цел е да създадем среда, в която всеки ученик да се чувства включен, уважаван и мотивиран да учи и да расте.