Ученически съвет ​

Учениците имат глас в управлението на училището

Ученически съвет

Нашите ученици са активни членове и учасници в училищното управление. Те участват в проекти и вземат активно участие за подобряването на училището.

Настоящ ученически съвет

Председател : Стефан Любенов Бенев – IX А

Заместник председател: Цветелина Калинова Николаева – XI А

Съветник на председателя: Божидара Йорданова Стоянова – XII А

Секретар: Ивания Иво Димитрова – IX В

Касиер: Сезен Фейзим Ходжаоглу – IX Г

Управленски съвет по класове

VІІІ клас: Дара Станиславова Илиева – VIII А

ІХ клас: Никол Светославова Рагьовска – IX Е

Х клас: Михаела Робертино Филчовска – X В

ХІ клас: Александра Атанасова Панова – XI Д

ХІІ клас:  Габриела Кирилова Ценова – XII Б

Състав на комисиите:

Комисия „Събития и инициативи, Културни, Информационни и творчески дейности“(КСИИТД):
Председател – Диляна Любенова Иванова – VIII З


Комисия „Трудова дейност, Училищно имущество и хигиенни норми“ (КТДЕУИХН):
Съпредседател – Никол Димитрова Йосифова – X Е
Съпредседател – Лора Стефанова Стефанова – IX Ж


Комисия „Връзки с обществеността, Контролни и организационни дейности, спорт, здраве, отдих“(КВО, КОД, СЗО):
Председател – Петко Антоанетов Симеонов – XI В


Комисия „Права и задължения, Учебна дейност, Проблеми в училищния живот“(КПЗ, УД, ПУЖ):
Председател – Цветелин Радославов Крумов – X А